Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG/ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN

     

LIÊN HỆ

Liên hệ thuê văn phòng

Hotline: +84 908 249 763

deutsches.haus@colliers.com

Văn Phòng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Số điện thoại trực tiếp: +84 28 3828 8686

Hotline: +84 966 126 676

tenantservices@deutscheshausvietnam.com

Văn Phòng Chủ Đầu Tư

Hotline: +84 28 3821 9309

contact@deutscheshausvietnam.com

www.deutscheshausvietnam.com

VỊ TRÍ

Số 33 đường Lê Duẩn

Phường Bến Nghé, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

HÃY NHẤN “THÍCH” VÀ THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI